รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

The biggest stamp auction ever held in Thailand
Rare Stamps - Coins and Banknotes / แสตมป์ เหรียญ และธนบัตรที่หายาก

Rattanakosin Room, Silom Rd., Bangkok
ณ. โรงแรมนารายณ์ - ห้องรัตนโกสินทร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Auction Date: 9th December 2012 at 9.30
วันประมูล: วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 เวลา 9.30น.

Viewing arrangements at / ตรวจสอบสินค้าได้ที่
Narai Hotel - Ayudhya Room 6th - 8th December 2012 at 12.00 - 19.00
โรงแรมนารายณ์ - ห้องอยุธยา วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2555 เวลา 12.00 - 19.00น.

Viewing at our office by appointment only / กรุณานัดเวลาหากต้องการดูสินค้าที่ สนง. ของบริษัทฯ
Catalogue price: 800 Baht within Thailand, oversea airmail €20. or you may print catalogue on-line here
แคตตาล็อค ราคา 800 บาทพร้อมค่าจัดส่งในประเทศ €20พร้อมค่าจัดส่งต่างประเทศ หรือท่านสามารถพิมพ์เอง ที่นี้

Featuring: Featuring wide range of area over 1,400 lots with starting prices over 20,000,000 THB. (€500,000)

Stamps: Large selection of rare postal history, proofs, eassay, errors, rare early postmarks, collections, modern full sheets with, wide ranges of basic sets including:- good range of “B” overprints, good ranges of proofs & postal history, 1907 Fiscal nint set, Rejected die, Horseman set, huge selection of 2nd issue provisional surcharges with numerous unlisted errors, imperf etc. Excellent range of Rama VI period full with various imperf errors, Vienna printing, London printing, Red Cross, Vicotry issue, modern Rama IX issues with proofs, specimen, error, imperfs, good ranges of full sheets, large selection of dealer’s lot. Chinese and Foreign Large selection of Chinese stamps including M2 blk of 4 and several NE issue in multiples. Imperial and modern coins including 1994 Year of the Dog gold 12oz, 1990 Year of the Horse gold 12oz & 5oz, Year of the Dragon gold 5oz etc. Excellent ranges of sycee. Banknote – good selection of high PMG graded notes, other Asian items; large selection of worldwide dealer’s stocks.

Thai Banknotes: Thailand banknotes rare notes from all period including, several better selection uniface note, WWII rare notes, very good solid lucky numbers 111111 till 999999 and complete set from, wide range of original packs of 100, rare prefix & signatures, excellent section of specimen notes & errors notes.

Thai Coins – Medals & Orders: Excellent group of very rare early pattern coins, large selection gold coins, scarce medals & decorations; excellent series of European and Asian medals, orders of decorations

Pod Duang and other ancient coins: Large selection of Pod Duang silver and gold from Sukhothai to early Rattanakosin period, northeastern & northern ancient money, gambling tokens collections.

Artifacts – Antique – Benjarong – Chinese Blue & White – Silverware - Paintings: Rare Benjarong bowls, cups, trays, dish, pots, bowls, nut betal set, large selection of China blue & white porcelain from all period, large selection of excellent Chinese Pottery teapots. Nice Silverware selection. paintings from various well known local artist.
 

 Session 1: Sunday 9th December 2012 at 9.30 a.m.
THAI PHILATELY - THAI COINS -
แสตมป์ไทย - เหรียญกษาปณ์ไทย

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 1 Revenues อากรแสตมป์ 1-4 Print this section catalogue
SECTION 2 Postmarks ตราประทับ 5-23 Print this section catalogue
SECTION 3 RAMA V (1868-1910) รัชกาลที่ 5 (2410-2453) 24-157 Print this section catalogue
SECTION 4 RAMA VI (1910-1925) รัชกาลที่ 6 (2453-2468) 158-184 Print this section catalogue
SECTION 5 RAMA VII (1925-1933) รัชกาลที่ 7 (2468-2476) 185-197 Print this section catalogue
SECTION 6 RAMA VIII (1933-1946) รัชกาลที่ 8 (2476-2489) 198-229 Print this section catalogue
SECTION 7 RAMA IX (1946-2011) รัชกาลที่ 9 (2489-2554) 230-391 Print this section catalogue
SECTION 8 Documents, postcards etc. เอกสาร โปสการ์ด 392-447 Print this section catalogue
SECTION 9 THAI GOLD COINS (1857-2011) เหรียญทองคำ พ.ศ.2400-2554 448-540 Print this section catalogue
SECTION 10 COIN: RAMA IV-VIII (1851-1946) เหรียญรัชกาลที่ 4-8 พ.ศ.2394-2489 541-595 Print this section catalogue
SECTION 11 COIN: RAMA IX (1946-2011) เหรียญรัชกาลที่ 9 พ.ศ.2489-2554 596-637 Print this section catalogue

Session 2: Sunday 9th December 2012 at 12.30 p.m.
FOREIGN COINS - BANKNOTES - STAMPS - เหรียญ - ธนบัตร - แสตมป์ต่างประเทศ

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 12 FOREIGN COINS เหรียญต่างประเทศ 638-835 Print this section catalogue
SECTION 13 WATCHES & CAMERA นาฬิกา & กล้อง 836-841 Print this section catalogue
SECTION 14 FOREIGN BANKNOTES ธนบัตรต่างประเทศ 842-977 Print this section catalogue
SECTION 15 FOREIGN STAMPS แสตมป์ต่างประเทศ 978-1039 Print this section catalogue

Session 3: Sunday 9th December 2012 at 3.00 p.m.
ARTS - ANTIQUES - THAI AMULETS - MEDALS - ศิลปะวัตถุ - พระเครื่อง - เหรียญที่ระลึกและเหรียญแพร่แถบไทย

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 16 THAI ARTS & PAINTING ศิลปะไทย และภาพวาด 1040-1114 Print this section catalogue
SECTION 17 ASIAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะเอเซีย และวัตถุโบราณ 1115-1292 Print this section catalogue
SECTION 18 EUROPEAN ARTS & ANTIQUES  ศิลปะยุโรป และวัตถุโบราณ 1293-1308 Print this section catalogue
SECTION 19 BUDDHA AMULETS & CASTING ALLOYS พระเครื่อง พระพุทธรูป และรูปหล่อ 1309-1435 Print this section catalogue
SECTION 20 STATUES - ARTIFACT รูปหล่อ และ อื่นๆ 1436-1463 Print this section catalogue
SECTION 21 THAI MEDALS & ROYAL DECORATIONS เหรียญที่ระลึกไทย - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1464-1576 Print this section catalogue

Session 4: Sunday 9th December 2012 at 6.00 p.m.
POD DUANG - THAI ANCIENT COINS - THAI BANKNOTES - พดด้วง - เงินโบราณ - ธนบัตรไทย

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 22 SUKHOTHAI-AYUDHAYA BULLETS (1300-1800’s) พดด้วงสุโขทัย-อยุธยา พ.ศ.1600-2325 1577-1584 Print this section catalogue
SECTION 23 RATTANAKOSIN BULLETS (1782-1910) พดด้วงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2453 1585-1597 Print this section catalogue
SECTION 24 THAI ANCIENT MONEY etc. เงินไทยโบราณ 1598-1625 Print this section catalogue
SECTION 25 BANKNOTE SERIES I – II รุ่น 1-2 1626-1648 Print this section catalogue
SECTION 26 BANKNOTE SERIES III – VIII รุ่น 3-8 1649-1703 Print this section catalogue
SECTION 27 BANKNOTE SERIES IX – XV รุ่น 9-15 1704-1810 Print this section catalogue

 

Hotel Booking
Please contact Narai Hotel
222 Silom Road Bangkok Thailand
Tel: (66-2) 2370100
Fax: (66-2) 2370142
www.naraihotel.com

More detail from the Organizer:
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD,  DUSIT,  BANGKOK 10300

บจก. เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง
1256/8 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
Tel: +66 2 243-1789, Fax: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
e-mail: auction@eurseree.com

METHOD OF PAYMENT
The Purchaser may make payment by:-

(1) Cashier Cheque
(2) Bank Darft
(3) Banking transfer in the name of :
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
BANGKOK BANK PLC. CO., LTD.
Swift code: BKKBTHBK
A/C # 1460938051
(4) accepted without charges only on the day of auction, otherwise 1.5% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price

Please note that all banking charges must be solely borne by the Purchaser. No oversea personal cheque will be accepted.
 

Bidding agents:

We will not take any responsible for the actions of the agents taken on behalf of the postal bidders or absentee bidders.  It is highly recommended that terms and conditions of each agent have to be agreed, before any services may proceed.

1. Mr. GRASSI  FIORENZO
Member committee of The Philatelic Association of Thailand
P.O.BOX  8  Lak Si
Bangkok  10210
THAILAND

Tel: +66 2 533-9210    
Fax: +66 2 997-7031
Mobile: +66 1 909-1496
E-mail: grassitg@loxinfo.co.th

Languages: Italian, France, German, Thai

2. Mr. HORST OSPER
Expert adviser to Michel catalogue
135/9 Moo 10 Soi Watboonsumphan,
Phantip Village 2,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260
THAILAND

Tel: +66 38 410106
Fax: +66 38 410106
Mobile: +66 6 140-0976

Languages:  German, English, Thai