รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 1810 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
1938 A proxy dated 7 January B.E. 2480 affixed on reverse a strip of 5 of King Rama VII 1b. Provisional Revenue and 2x1stg. and 1x10stg. printed Gieseke & Devrient Court Fee in total of 12 stg. for the document, a hole on it but still in good condition. Also a good condition Documents Against Payment dated 2 January 1957 issued in Bangkok, on reverse affixed 8 general revenue stamps in total of 59.50b., and 2x2$ plus one each of 10c. and 50c. Malaya Penang stamps. Very interesting. F(2)
2480 หนังสือมอบฉันทะลงวันที่ 7 มกราคม 2480 ที่ด้านหลังติดอากรแสตมป์ชุดชั่วคราว พระรูป ร. 7 ราคา 1 บาท 5 ดวงติดกันและแสตมป์ฤชากรพิมพ์ที่กีเช็คแอนด์เดวเรียนท์ราคา 1 สต. 2 ดวงและราคา 10 สต.1 ดวง รวม 12 สตางค์เป็นค่ากระดาษ มีรูแต่สภาพดี และเอกสารการชำระเงินลงวันที่ 2 มกราคม 2500 ออกที่กรุงเทพฯ ด้านหลังติดอากรแสตมป์ 8 ดวงรวมเป็นเงิน 59.50 บาท และแสตมป์มาลายา รัฐปีนังราคา 2 เหรียญ 2 ดวง และราคา 10 เซ็นต์ และ 50 เซ็นต์ อย่างละดวง สภาพดี น่าสนใจ F(2)

Auction Result for LOT NO:1:   unsold

more details

LOT NO: 2    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
General Revenue 3rd Issue printed by Waterlow & Sons, London, 2 satang brown in full sheet of 100 with stained along the margin and brown gum. Tobacco Label printed in black ink on white paper with gum and with heavy black bars on reverse in full sheet of 25 and on one end of the label printed "THAILAND TOBACCO MONOPOLY" in English and other end containing Thai text meaning "FINANCE MINISSSSTRY - TOBACCO MONOPOLY". Another Tobacco label printed in white ink on black paper with gum and with heavy black bars on reverse in full sheet of 30 and on both ends of the label printed "THAILAND TOBACCO MONOPOLY" in English. And a label of 10 printed on red paper with Thai wording meaning "WE WANT UNIVERSITY AT LANNA THAI". All in good condition. Interesting. (4 sheets)
อากรแสตมป์ทั่วไปชุด 3 พิมพ์ที่วอเตอร์โลว์แอนด์ซันส์ ราคา 2 สต. สีน้ำตาลเต็มแผ่น 100 ดวง ตามขอบกระดาษเป็นสนิมและกาวเหลือง ป้ายยาสูบพิมพ์ด้วยหมึกดำบนกระดาษสีขาวมีกาวและมีเส้นหนาสีดำอยู่ด้านหลัง เต็มแผ่น 25 ป้าย ด้านหนึ่งของป้ายพิมพ์คำว่า "THAILAND TOBACCO MONOPOLY" เป็นภาษาอังกฤษ อีกด้านหนึ่งเป็นภาษาไทยอ่านว่า "โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง" ป้ายยาสูบอีกแผ่นหนึ่งพิมพ์ด้วยหมึกสีขาวบนกระดาษสีดำมีกาวและมีเส้นหนาสีดำอยู่ด้านหลัง เต็มแผ่ฯ 30 ป้าย ทั้งสองด้านของป้ายพิมพ์ภาอังกฤษคำว่า "THAILAND TOBACCO MONOPOLY" ยังมีป้าย "เราต้องการมหาวิทยาลัยประจำลานนาไทย" พิมพ์บนกระดาษสีแดงเต็มแผ่น 10 ป้าย ทั้งหมดสภาพดี น่าสนใจ (4 แผ่น)

Auction Result for LOT NO:2:   unsold

more details

LOT NO: 3    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Group of 5 unused revenue, Nurse 100b., tobacco 5st., snuff bottle 1b., alcohol 5st. & alcohol 30 degree, all mount onto a graph papper, obverse look fresh.F(5)
Group of 5 unused revenue, Nurse 100b., tobacco 5st., snuff bottle 1b., alcohol 5st. & alcohol 30 degree, all mount onto a graph papper, obverse look fresh.F(5)

Auction Result for LOT NO:3:   unsold

more details

LOT NO: 4    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Group of official Government labels from various departments mostly of period 1900-1930 total 32 pcs. A few interesting Inspection recommended (32)
กลุ่มป้ายผนึกทางการของแผนกต่างๆ ระหว่าง ร.5 - ร. 7 รวม 32 ชิ้น มีหลายชิ้นน่าสนใจ กรุณาตรวจสอบ (32)

Auction Result for LOT NO:4:   unsold

more details

LOT NO: 5    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Early native single ring postmark " Luang Pra Bang " on Rama V - 2nd Issue, 3 atts. Native with Chulsakraj Date . 95% visible F(1)
ตราประทับหลวงพระบาง แบบ ภาษาไทยล้วน วันที่แบบ จ.ศ. บนแสตมป์ ร.5 ชุดที่ 2 ราคา 3 อัฐ ความชัด 95% สภาพดี F(1)

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 6    meaning Starting: THB 40000   Approx: € 1000  Download Blank POST-BID
Early native single ring postmark " P UNPAID" on Rama V-1st issue, 1 sik, horizontal pair. 100% visible F(2)
2430 ตราประทับ P UNPAID บนแสตมป์ ร.5 ชุดแรก ราคาหนึ่งซีก สองดวงคู่ตามแนวนอน ความชัด 100% F(2)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 140000

more details

LOT NO: 7    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
Early native single ring postmark " Pra Pathom ". Three postmarks on strip of four of Rama V - 3nd Issue, 2 atts, on piece. Native with Chulsakraj Date . 100% visible F(4)
ตราประทับ พระปถม แบบ ภาษาไทยล้วน แถวตรง วันที่แบบ จ.ศ. สามตรา บนแสตมป์ ร.5 ชุดที่ 3 ราคา 2 อัฐ สี่ดวง ติดกันบนกระดาษ ความชัด 100% สภาพดี F(4)

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 8    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
Early native single ring postmarks couple with English single ring pmks. of the same town, native pmk dated in R.S. "Lampang", "Paknampho" & "Tak"(Raheng), total 6 items in full strikes on 2nd issue and its surcharges, excellent group. VF(6 items)
ตราประทับวงเดียวภาษาไทยล้วน พร้อมตราวงเดียวภาษาอังกฤษ ของเมืองเดียวกัน "ปากน้ำโพ", "ลำปาง" และ "เมืองตาก" ตราภาษาไทย ลงวันที่ ร.ศ. ประทับเต็มดวงและชัดมากๆ บนแสตมป์ชุดสอง ตัวแก้ราคา หายากมากๆ VF(6 ชิ้น)

Auction Result for LOT NO:8:   unsold

more details

LOT NO: 9    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
Early native single ring postmarks dated in C.S "Nakorn Nayok" in full strike on 2nd issue surcharge 4a.type2 & type 3 on the same horizontal pair and both with varieties "tt" antique #52var+53f, rare as postage combination pair and also rare pmk. VF(2)
ตราประทับวงเดียวภาษาไทยล้วน "น.นายก" ลงวันที่ จ.ศ ตราประทับเต็มดวงและชัดมากๆ บนแสตมป์ชุดสองแก้ราคา 4อัฐคู่แนวนอนแบบ 2&แบบ3 อยู่ในคู่เดียวกัน ทั้งคู่ยังมีตลก "tt"เป็นแอนติก #52var+53f หายากมากๆ VF(2)

Auction Result for LOT NO:9:   unsold

more details

LOT NO: 10    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
Early native single ring postmarks dated in C.S. "Suphan" 1st issue Seek #4 and R.S. strike on surcharge 4a. #51, postage with some faults, excellent strikes, rare. VF(2)
ตราประทับวงเดียวภาษาไทยล้วน "สุพัน" ลงวันที่ ร.ศ ตราประทับชัดมากๆ บนแสตมป์ชุดสองแก้ราคา 4อัฐตลก "tt"แอนติก #53f หายาก VF(2)

Auction Result for LOT NO:10:   unsold

more details

LOT NO: 11    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
Early native single ring postmarks on 1st issue Att(#2) group in Chulasakkarat date comprising of 9 x KRUNGTHEP in curve and 6 x KRUNGTHEP 1 in straight line and 1 BANGKOK single ring in A.D. date.with stars. Postmarks 40%-90% clear. Excellent pmk. strikes but values with some faults. Nice lot for postmarks collectors. F(16)
กลุ่มตราประทับวงกลมชั้นเดียววันที่แบบปีจุลศักราช 15 ตรา ประกอบด้วย ตรา"กรุงเทพ" อักษรโค้ง 9 ตราและตรา "กรุงเทพฯ ๑" อักษรตรง 6 ตรา ตรา BANGKOK วงกลมชั้นเดียวอักษรโค้ง วันที่แบบ ค.ศ. มีดาว 1 ตรา ตราประทับชัด 40%-90% แสตมป์หลายดวงมีตำหนิแต่ตราชัดมาก เหมาะสำหรับนักสะสมตราประทับ F(16)

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 12    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Early native single ring postmarks, " Pailin " and " Luang Pra Bang" on Rama V-2nd issue, 4 atts. 95% visible F(2)
2437 ตราประทับ ไพลิน และ หลวงพระบาง บนแสตมป์ ร.5 - ชุดสอง ราคา 4 อัฐ ความชัด 95% F(2)

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 6400

more details

LOT NO: 13    meaning meaning Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
Early native single-ring postmark group of 5 single-ring cds "Prachinburi, Burirum, Promburi, Petriew, Nakorn Sawan" and 1 swiss-type cds "Angthong" on block of 4 of Provisional Issues and 3rd Issue 2atts(#79), total 6 blks with full strike, excellent group for study and exhibit item, good condition F-VF(6 blks)
กลุ่มตราประทับวงกลมชั้นเดียว 5 ตรา "ปาจิณบุรี, บุรีรำ, พรมหบุรี, แปดริ้ว, นครสวรรค์" และตราประทับแบบสวิส "อ่างทอง" บนแสตมป์ชุดสาม อัฐ(#79) ตราประทับชัดมากเหมาะสำหรับการศึกษาและประกวด สภาพดี F-VF(6)

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 14    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
Early native single-ring postmark group of 6 native single-ring cds on 2nd Issue and Provisional Issue one dated in C.S., the rest in R.S. "Pitsanuloke, Prachinburi, Lopburi, Pichit, Ban Mak Kaeng, Konkaen" 75-100% visible, good for study, good condition. F(6)
กลุ่มตราประทับวงกลมชั้นเดียวไทยล้วนบนแสตมป์ชุดสองและตัวแก้ ตราหนึ่งลงวันที่ จ.ศ. ที่เหลือลงวันที่ ร.ศ. "พิศณุโลก, ปราจีนบุรี, ลพบุรี, พิจิตร บ้านมากแค่ง, ขรแกน" อ่านได้ 75-100% เหมาะสำหรับการศึกษา สภาพดี F(6)

Auction Result for LOT NO:14:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 15    meaning Starting: THB 11000   Approx: € 275  Download Blank POST-BID
Group of 11 early single-ring postmarks on 1st Issue in C.S. date from 1247-1250 consisting of 7x"KRUNGTHEP" pmks and 4x"KRUNGTHEP 1" pmks, 90% clear. Good for all collectors especially the postmark-lovers. F.(11)
2426 กลุ่มตราประทับวงกลมชั้นเดียวยุคต้นๆ บนแสตมป์ชุดแรก วันที่แบบจุลศักราชปี 1247-1250 จำนวน 11 ตรา ประกอบด้วยตรา"กรุงเทพ" 7 ตราและตรา "กรุงเทพ ๑" 4 ตรา ชัด 90% เหมาะสำหรับนักสะสมโดยเฉพาะนักสะสมทุกท่านโดยเฉพาะนักสะสมตราประทับ F.(11)

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 11000

more details

LOT NO: 16    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Group of 6 English in curve cds dated in A.D. on 2nd Issue 8atts(#16) and 3rd Issue 4atts(#81): "Singora, Raheng, Korat, Narn, Petriew,Chiengmai" 50-100% visible, good for study and in good condition. F(6)
กลุ่มตราประทับวงกลมชั้นเดียวอังกฤษล้วนโค้งบนแสตมป์ชุดสอง 8อัฐ(#16) และชุดสาม 4อัฐ{(#81)"สงขลา, ระแหง, โคราช, น่าน, แปดริ้ว, เชียงใหม่" อ่านได้ 50-100% เหมาะสำหรับการศึกษา สภาพดี F(6)

Auction Result for LOT NO:16:   unsold

more details

LOT NO: 17    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
Group of postmarks 1939-48, Rama VIII period, on 19 values. Some interesting, Phratabong, Champasak, Lan Chang, Mongkholburi, Muang Ngao etc. F(19)
2482-91 กลุ่มตราประทับสมัยรัชกาลที่ 8 บนแสตมป์ 19 ดวง มีหลายตราน่าสนใจเช่น พระตะบอง จัมปาศักดิ์ ลานช้าง มงคลบุรี เมืองงาว เป็นต้น F(19)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 8400

more details

LOT NO: 18    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
Group of Postmarks and used stamps 48 diffs. Included "Srisophon" 3 cds. Inspection recommended F(48)
กลุ่มตราประทับและแสตมป์ใช้แล้ว 48 ดวง ในจำนวนนี้ มีตราศรีโสภณ 3 ชิ้น กรุณาตรวจสอบ F(48)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 19    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
Group of Postmarks on Rama V-Horseman issue, 1-5 Baht. Consist of "Singapore", "Petrew", "Nakorn Panom" and "Lomsak" 95% visible F(4)
กลุ่มตราประทับ บนแสตมป์ ร.5-ชุดรัชมังคลสภิเศก ทรงม้า ราคา 1-5 บาท รวม 4 ดวง เป็นตรา Singapore, ตราแบบสวิส ฉะเชิงเทรา และ นครพนม, ตรารถไฟสี่เหลี่ยมใหญ่ หล่มศัก ความชัดมากกว่า 95% F(4)

Auction Result for LOT NO:19:   Sold at THB 5400

more details

LOT NO: 20    meaning Starting: THB 3500   Approx: € 87  Download Blank POST-BID
Group of various Bangkok single-ring cds on 1st Issue, 2nd Issue and surcharges : dated in A.D. 2 of "BANGKOK P PAID", "BANGKOK", "BANGKOK 2" and "BANGKOK 5" with stars; native straight-line "BANGKOK 1" dated in R.S. x3, etc. 80-100% visible, 2 cds on piece, good condition. F(12)
กลุ่มตราประทับกรุงเทพฯต่างๆวงกลมชั้นเดียวบนแสตมป์ชุดแรก ชุดสองและตัวแก้ ลงวันที่ ค.ศ. ตรา "BANGKOK P PAID", "BANGKOK 2" "BANGKOK 5" และ "BANGKOK" มีดาว ลงวันที่ ร.ศ.ตัวอักษรตรง "กรุงเทพฯ1" 3 ตรา และอื่นๆ ตราอ่านได้ 80-100% สภาพดี F(12)

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 3500

more details

LOT NO: 21    meaning meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Postmark "Chumpasak" 1946 on horizontal pair of Bangkhen monument issue 10 st. (#312). 100 % visible. Imperfect perforation between pair. Right value was damage. (2)
2489 ตราประทับจัมปาศักดิ์ บนแสตมป์ ชุดอนุสาวรีย์ปราบกบถ 10 สต.(#312) สองดวงคู่ตามแนวนอน ตราประทับความชัด 100% แสตมป์ปรุฟันระหว่างคู่ไม่สมบูรณ์จนดูคล้ายกับไม่ได้ปรุ แสตมป์ดวงขวาชำรุด (2)

Auction Result for LOT NO:21:   unsold

more details

LOT NO: 22    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Postmarks Swiss type 1909 " Kota Bharu " on Rama V - Wat Jang issue 18 atts. 80% visible. Clear date. F(1)
ตราประทับแบบสวิส 2452 Kota Bharu บนแสตมป์ ร.5 -ชุดวัดแจ้ง 18 อัฐ ความชัด 80% เห็นวันที่ชัด F(1)

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 3500

more details

LOT NO: 23    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Single ring postmark, group of 3 single-ring cds "BATBAMBONG, KEDAH and Siemrab" on 2nd Issue 4atts(#15) visible 40% good condition F(3)
ตราประทับวงกลมชั้นเดียว BATTAMBONG, KEDAH และ เสียมราบ บนแสตมป์ชุดสอง 4(#15) อ่านได้ชัด 40% สภาพดี F(3)

Auction Result for LOT NO:23:   unsold

more details

LOT NO: 24    meaning Starting: THB 80000   Approx: € 2000  Download Blank POST-BID
1863 October 20th holograph letter of King Pra Pinklao - The Vice or Second King of Siam from The Fourth Reign of Chakri Dynasty, the letter from the Palace of Second King in Bangkok to Mr. Isaac T. Smith acknowledging receipt of goods and remitting the payment, signed S. P. PAWARENDRRAMESR SECOND KING OF SIAM and sealed in red H.M.'s emblem. The letter housed in the glass photo-frame, very rare document in excellent condition. (1)
2406 วันที่ 20 ตุลาคม พระราชหัตถเลขาของพระปิ่นเกล้า พระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองแห่งสยาม ในรัชสมัยพระบาทมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากพระราชวังของพระองค์ไปถึงนายไอแซค ที สมิทธ์ ทรงตอบว่าได้รับสินค้าแล้วและส่งเงินค่าสินค้ามาให้ ทรงลงพระปรมาภิไธย "S. P. PAWARENDRRAMESR SECOND KING OF SIAM (ปวเรนทราเมศ)" และประทับตราของพระองค์ด้วยหมึกสีแดง จดหมายใส่ในกรอบรูปกระจก น่าสนใจและหายากมาก (1)

Auction Result for LOT NO:24:   unsold

more details

LOT NO: 25    meaning Starting: THB 24000   Approx: € 600  Download Blank POST-BID
1881 "Unissued Elephant Essay 0 Penny" mono-colour brown, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, light hinged, large jumbo margins all round, very rare, VF(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีน้ำตาล พิมพ์ระบบลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก ขอบรอบด้านใหญ่มาก หายากมาก VF(1)

Auction Result for LOT NO:25:   Sold at THB 45000

more details

LOT NO: 26    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
1883 "B" overprinted stamps. WM "CA", 10 cents, Slate (#B20) Mounted mint with no gum otherwise good condition F(1) CV=3,000 THB
2426 แสตมป์ ไปรษณีย์กงสุลอังกฤษในประเทศไทย B Overprint ลายน้ำ CA ราคา 10 cents สีน้ำเงินอมเทา (#B20) ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว มีฮิ้น สภาพดี F(1) CV=3,000 THB

Auction Result for LOT NO:26:   unsold

more details

LOT NO: 27    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
1883 "B" overprinted stamps. WM "CA", 2 cents, Rose (#B14) Mounted mint F(1) CV=1,000 THB
2426 แสตมป์ ไปรษณีย์กงสุลอังกฤษในประเทศไทย B Overprint ลายน้ำ CA ราคา 2 cents สีแดง (#B14) ยังไม่ใช้ มีฮิ้น สภาพดี F(1) CV=1,000 THB

Auction Result for LOT NO:27:   unsold

more details

LOT NO: 28    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1883 "B" overprinted stamps. WM "CA", 8 cents, Orange (#B19) Mounted mint F(1) CV=5,000 THB
2426 แสตมป์ ไปรษณีย์กงสุลอังกฤษในประเทศไทย B Overprint ลายน้ำ CA ราคา 8 cents สีส้ม (#B19) ยังไม่ใช้ มีฮิ้น สภาพดี F(1) CV=5,000 THB

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 6600

more details

LOT NO: 29    meaning Starting: THB 3500   Approx: € 87  Download Blank POST-BID
1883 "B" overprinted stamps. WM "CC", 6 cents, Lilac (#B5) Mounted mint with no gum otherwise good condition F(1) CV=4,500 THB
2426 แสตมป์ ไปรษณีย์กงสุลอังกฤษในประเทศไทย B Overprint ลายน้ำ CC ราคา 6 cents สีม่วง (#B5) ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว มีฮิ้น นอกนั้นสภาพดี F(1) CV=4,500 THB

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 3500

more details

LOT NO: 30    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office Bangkok " B Overprint ", lot of 5 unused values with wmk CA, 2c. Rose, 4c. Brown, 6c. Liac, 10c. Slate & 12c.purple (#B14, 16, 18, 20 & 21), all without gum. (5)
2426 แสตมป์ ไปรษณีย์กงสุลอังกฤษในประเทศไทย B Overprint ลายน้ำ CA ชนิดราคา 2c. แดง, 4c. น้ำตาล, 6c. ม่วง, 10c. เทา & 12c. ม่วง (#B14, 16, 18, 20 & 21) รวม 5 ดวง ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว ขายตามสภาพ (5)

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 6200

more details

LOT NO: 31    meaning Starting: THB 35000   Approx: € 875  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office in Bangkok surcharge "B" overprinted on Straits settlements "4 Cents brown, watermark crown CA, famous error plate flaw "Broken Oval Frame" #B16var(S.G.17b) from position row 10/5 of the lower right pane, the only original value with printing error occurred on "B" issue(other errors being from the surcharged B), Stanley Gibbons put the value at 1,100 Pounds but we do believe the market for a sample of such condition should attract much premium and draw much attention for serious collectors; very fresh mounted mint large part original gum with centering is slightly off to the lower left, extremely rare error. VF(1)
1883 British Post Office in Bangkok surcharge "B" overprinted on Straits settlements "4 Cents brown, watermark crown CA, famous error plate flaw "Broken Oval Frame" #B16var(S.G.17b) from position row 10/5 of the lower right pane, the only original value with printing error occurred on "B" issue(other errors being from the surcharged B), Stanley Gibbons put the value at 1,100 Pounds but we do believe the market for a sample of such condition should attract much premium and draw much attention for serious collectors; very fresh mounted mint large part original gum with centering is slightly off to the lower left, extremely rare error. VF(1)

Auction Result for LOT NO:31:   Sold at THB 54000

more details

LOT NO: 32    meaning meaning Starting: THB 30000   Approx: € 750  Download Blank POST-BID
1883 First issue SOLOT value Plate I (#1) in complete full sheet of 80 with all full 4 margins still mostly intact, unmounted mint, light even brown gum, margins mounted by hinges onto thick cardboard, some light perfs split, extremely rare in large multiple specially in full sheet. (80) CV=40,000THB.
2426 แสตมป์รัชกาลที่ 5 ดวงโสฬส (#1) เพลท 3 ยังไม่ใช้เต็มแผ่น 80 ดวง ขอบทั้งสี่ด้านเกือบครบสมบูรณ์ ขอบถูกติดฮินท์บนกระดาษแข็ง สภาพกาวเดิม น้ำตาลอ่อน สีสดมาก ฟันแยกบางส่วน ถือว่าดีเยี่ยมสำหรับแสตมป์ดวงแรกของไทย อายุครบ 130ปีแล้ว หายากมาก สำหรับแสตมป์ชนิดแผ่นเต็ม (80) CV=40,000THB.

Auction Result for LOT NO:32:   Sold at THB 48000

more details

LOT NO: 33    meaning meaning Starting: THB 30000   Approx: € 750  Download Blank POST-BID
1883 First issue SOLOT value Plate III (#1) in complete full sheet of 80 with all full 4 margins still intact, unmounted mint, light even brown gum, margins mounted by hinges onto thick cardboard, some light perfs split, extremely rare in large multiple specially in full sheet. (80) CV=28,000THB.
2426 แสตมป์รัชกาลที่ 5 ดวงโสฬส (#1) เพลท 3 ยังไม่ใช้เต็มแผ่น 80 ดวง ขอบทั้งสี่ด้านครบสมบูรณ์ ขอบถูกติดฮินท์บนกระดาษแข็ง สภาพกาวเดิม น้ำตาลอ่อน สีสดมาก ฟันแยกบางส่วน ถือว่าดีเยี่ยมสำหรับแสตมป์ดวงแรกของไทย อายุครบ 130ปีแล้ว หายากมาก สำหรับแสตมป์ชนิดแผ่นเต็ม (80) CV=28,000THB.

Auction Result for LOT NO:33:   Sold at THB 52000

more details

LOT NO: 34    meaning meaning Starting: THB 20000   Approx: € 500  Download Blank POST-BID
1883 First Issue - 1 Att (#2) fine mint in 2 x block of 25 and block of 15 in total of 65 stamps that from the same sheet. Very good condition. VF(65) CV=26,000THB.
2426 ชุดแรก - 1 อัฐ (#2) ยังไม่ใช้ บล็อก 25 สองบล็อค และบล็อค 15 หกนึ่งบล็อค รวม 65 ดวง ทั้งหมดมาจากแผ่นเดียวกัน สภาพสวย VF(65) CV=26,000THB.

Auction Result for LOT NO:34:   Sold at THB 26000

more details

LOT NO: 35    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1883 First issue in complete mint set of 5 x4 sets, fresh appeareances but some with faults. F (20)
2426 แสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดแรก ครบชุด 5ดวง (#1-5) ยังไม่ใช้ จำนวน 4 ชุด สภาพสีสดแต่หลายดวงมีตำหนิ (20)

Auction Result for LOT NO:35:   Sold at THB 4100

more details

LOT NO: 36    meaning Starting: THB 45000   Approx: € 1125  Download Blank POST-BID
1883 First Issue unissued Fuang (#6) very fresh mounted mint, this value was never issued as the delivery was very late, much sort after by collector, VF(1) CV=45,000THB.
2426 แสตมป์ชุดแรก ดวงเฟื้อง (#6) ยังไม่ใช้ สภาพนอก กาวสีสด ไม่ได้ออกใช้เนื่องจากมาถึงช้า หายากมากๆในสภาพนี้ VF.(1) CV=45,000THB.

Auction Result for LOT NO:36:   Sold at THB 50000

more details

LOT NO: 37    meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1250  Download Blank POST-BID
1885 Provisional Issue, 1 Tical, Type I (#7) Plate III. Mounted mint with original brown gum. Some short perforate. F(1) CV=150,000 THB / P.A.T Certified #21/2012
2428 ชุดโสฬสแก้เป็น Tical แบบที่ 1 (#7) เพลท 3 ยังไม่ใช้ มีฮิ้น กาวเดิมน้ำตาลเข้ม มีฟันสั้นบางแห่ง (1) CV=150,000 THB / พร้อมกับใบรับรอง สตท.#21/2012

Auction Result for LOT NO:37:   unsold

more details

LOT NO: 38    meaning Starting: THB 40000   Approx: € 1000  Download Blank POST-BID
1885 Provisional issue 1 Tical Type 1 (#7) used, upper left corner minor repaired. F(1) CV=120,000 THB / P.A.T Certified #67/2012
2428-ชุดโสฬสแก้ 1 Tical แบบที่ 1(#7) ใช้แล้ว มุมบนซ้ายมีรอยซ่อมเล็กน้อย F(1) CV=120,000 THB / พร้อมกับใบรับรอง สตท.#67/2012

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 47000

more details

LOT NO: 39    meaning Starting: THB 48000   Approx: € 1200  Download Blank POST-BID
1885 Provisional Issue, 1 Tical, Type II (#8) Plate III. Mounted mint, block of four with upper right marginม original brown gum, rare in multiple. F(4) CV=48,000 THB / P.A.T. certified #50/2012.
2428 ชุดโสฬสแก้เป็น Tical แบบที่ 2 (#8) เพลท 3 ยังไม่ใช้ บล๊อคสี่ติดขอบบนและขวา มีฮิ้น กาวเดิมน้ำตาลเข้ม เป็นบล๊อก หายากมาก F. (4) CV=48,000 THB / พร้อมกับใบรับรอง สตท.#50/2012

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 62000

more details

LOT NO: 40    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
1885 Provisional Issue, 1 Tical, Type II (#8) Plate I. used and hinged. F(1) CV=10,000 THB / P.A.T. certified#24/2012
2428 ชุดโสฬสแก้เป็น Tical แบบที่ 2 (#8) เพลท 1 ใช้แล้ว มีฮิ้น F(1) CV=10,000 THB / พร้อมกับใบรับรอง สตท.#24/2-012

Auction Result for LOT NO:40:   unsold

more details

LOT NO: 41    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
1885 Provisional Issue, 1 Tical, Type II (#8) Plate III. Mounted mint with original brown gum. F(1) CV=12,000 THB / P.A.T. certified#49/2012
2428 ชุดโสฬสแก้เป็น Tical แบบที่ 2 (#8) เพลท 3 ยังไม่ใช้ มีฮิ้น กาวเดิมน้ำตาลเข้ม F(1) CV=12,000 THB / พร้อมกับใบรับรอง สตท.#49/2012

Auction Result for LOT NO:41:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 42    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
1885 Provisional Issue 1 Tical type 3 (#9), used, some short perforates and minor repaired at right edge. Certified by Siam Stamp dated 2 Sept.2001. (1) CV=65,000 THB
2428 ชุด โสฬส แก้ 1 Tical แบบที่สาม (#9) ใช้แล้ว ฟันสั้นและมีซ่อมที่ขอบขวา มาพร้อมกับใบรับรองของบริษัทสยามแสตมป์เทรดดิ้ง (1) CV=65,000 THB

Auction Result for LOT NO:42:   Sold at THB 7600

more details

LOT NO: 43    meaning Starting: THB 7000   Approx: € 175  Download Blank POST-BID
1885 Group of forgery, Rama V - Tical Issue, good for study (55)
2428 กลุ่มแสตมป์ ร.5 แก้ Tical ปลอม เหมาะสำหรับศึกษา (55)

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 7600

more details

LOT NO: 44    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
1887 Postal Card Provisional issue overprinted "UPU", 4 atts. Sent from Bangkok to Denmark. Tied Bangkok P Paid cds, dated 22-Mar-1887 and received by KJOBENHAVN cds., dated 3-May-1887. Fully message F(1)
2430 ไปรษณียบัตร ร.5 ชุดชั่วคราว overprinted UPU ราคา 4 อัฐ ส่งจากกรุงเทพ ไป เดนมาร์ก ประทับตราไปรษณีย์ Bangkok P Paid วันที่ 22-มีค-2430 มีตรารับ KJOBENHAVN วันที่ 3-พค-2430 มีข้อความ F(1)

Auction Result for LOT NO:44:   Sold at THB 5400

more details

LOT NO: 45    meaning Starting: THB 18000   Approx: € 450  Download Blank POST-BID
1889 Provisional Issue 1 att on 2 atts (#21-24) Minth without gum (4) CV=51,150 THB
2432 ร.5 ชุดชั่วคราว 1 อัฐ บน 2 อัฐ (#21-24) ครบชุด ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว นอกนั้นสภาพดี (4) CV=51,150 THB

Auction Result for LOT NO:45:   unsold

more details

LOT NO: 46    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1889 Provisional issue (1 Att surcharged on 2 Atts) type IV fine used (#24), CV=30,000THB (1)
2432 รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราวแก้ราคา 1 อัฐ บน 2 อัฐ แบบ 4 (#24), ใช้แล้ว สภาพดี น่าสนใจ CV=30,000THB (1)

Auction Result for LOT NO:46:   unsold

more details

LOT NO: 47    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1889 Provisional Issue 1 att on 2 atts, type 4, used, few short perfs on the lower. F.(1) CV=30,000 THB
2432 ชุดชั่วคราว 1 อัฐ บน 2 อัฐ แบบที่ 4 (หนึ่งไม่มีฐาน) ใช้แล้ว สภาพมีรอยคราบและฟันสั้นด้านล่าง F. (1) CV=30,000 THB

Auction Result for LOT NO:47:   unsold

more details

LOT NO: 48    meaning meaning Starting: THB 30000   Approx: € 750  Download Blank POST-BID
1889 Provisional Issue Att surcharge on Sio (#20, 20/1, 20/2) showing all 3 types of surcharges on the same complete full sheet of 80 with one distinct error double surcharged on position D7, all full 4 margins still intact, unmounted mint, light even brown gum, margins mounted by hinges onto thick cardboard, several perfs split, extremely rare in large multiple specially in full sheet. (80) CV=58,000++THB.
2432 ตัวแก้ชั่วคราวเสี้ยวแก้อัฐ (#20, 20/1, 20/2) ยังไม่ใช้ 3 แบบรวมอยู่ในเต็มแผ่น 80 ดวง มีตลกตังแก้พิพม์ซ้ำที่ตำแหน่ง D7 ขอบทั้งสี่ด้านครบสมบูรณ์ ขอบถูกติดฮินท์หลายแห่งบนกระดาษแข็ง สภาพกาวเดิม น้ำตาลอ่อน สีสดมาก ฟันแยกหรือแตกบางส่วน ถือว่าดีเยี่ยมสำหรับแสตมป์ดวงแรกของไทย อายุครบ 130ปีแล้ว หายากมาก สำหรับแสตมป์ชนิดแผ่นเต็ม (80) CV=58,000THB.

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 49    meaning Starting: THB 13500   Approx: € 337  Download Blank POST-BID
1889-90 King Rama V Provisionsl Issue 1 att on 2 atts(#21,23) and 1 att on 3 atts (#25) in mint and used. Study pages of these surcharges. Fine to very fine condition. Interesting. Inspection recommended. Catalog values of mint 20,270THB, of used 7,080THB. total 27,350THB. F-VF. (2 pages)
2432-33 แสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราว 1 อัฐ บน 2 อัฐ (#21, 23) และ 1 อัฐ บน 3 อัฐ (#25) แสตมป์ยังไม่ใช้และใช้แล้ว เป็นการศึกษาของแสตมป์ตัวแก้นี้ สภาพดีถึงดีมาก น่าสนใจ ควรตรวจสอบ ราคาคู่มือ ยังไม่ใช้ 20,270บาท ใช้แล้ว 7,080 บาท รวม 27,350บาท F-VF.(2 หน้า)

Auction Result for LOT NO:49:   Sold at THB 13500

more details

LOT NO: 50    meaning Starting: THB 17000   Approx: € 425  Download Blank POST-BID
1890 Provisional Issue - 2atts on 1att on 3atts (#26/1), unused without gum, fresh, rare, F(1) CV=60,000 THB.
2433 ชุดชั่วคราว 3อัฐ แก้เป็น 1อัฐ แล้วแก้เป็น 2อัฐ "สองขูด" (#26/1) ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว สภาพดีมาก หายาก F(1) CV=60,000 THB.,

Auction Result for LOT NO:50:   Sold at THB 17000
Found 1810 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th December 2012; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price